آغاز عملیات اجرایی گام دوم طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید بهارستان، همزمان با شهرهای جدید کشور

آغاز عملیات اجرایی گام دوم طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید بهارستان، همزمان با شهرهای جدید کشور

به گزارش دنیای اسرار: درویدیوکنفرانسی باحضور مهندس قاسمی وزیر راه و شهرسازی، عملیات اجرایی ۱۶ هزار واحد مسکونی گام دوم طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید بهارستان و در مجموع احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید آغاز شد. احداث ۶۶۵۶ واحد در گام اول در شهر جدید بهارستان آغاز شده و هم