دسته بندی:

بیش از یک هزار اثر به جشنواره عکس «اصفهان پاییزی» ارسال شد

بیش از یکهزار اثر به جشنواره عکس «اصفهان پاییزی» ارسال شد یک هزار و ۳۰ اثر به دومین جشنواره عکس شهروندی با موضوع «اصفهان پاییزی» ارسال شد. به گزارش دنیای ادامه خبر

منتشر شده در