دسته بندی:

آمادگی کامل راهداری اصفهان برای پشتیبانی از سفرهای عید فطر

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده‌ای اصفهان خبر داد: آمادگی کامل راهداری اصفهان برای پشتیبانی از سفرهای عید فطر اصفهان-معاون حمل و نقل اداره کل ادامه خبر

منتشر شده در