دسته بندی:

بیش از ۴ هزار ۷۵۰ تن گندم در استان اصفهان خریداری شد

مدیرعامل شرکت غله اصفهان: بیش از ۴ هزار ۷۵۰ تن گندم در استان اصفهان خریداری شد به گزارش دنیای اسراربه نقل ازایرنا: مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی اصفهان ادامه خبر

منتشر شده در