دسته بندی:

آزادی‌خواهان و مدافعان حقوق انسانی سکوت رسانه‌ای را بشکنند

واکنش جمعیت جانبازان به دستگیری مرضیه هاشمی آزادی‌خواهان و مدافعان حقوق انسانی سکوت رسانه‌ای را بشکنند در بیانیه جمعیت جانبازان آمده است: بر تمام آزادیخواهان و مدافعان حقوق انسانی است ادامه خبر

منتشر شده در