دسته بندی:

پیشرفت ۹۵ درصدی احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرستان اژیه

پیشرفت ۹۵ درصدی احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرستان اژیه به گزارش دنیای اسرار:تصفیه خانه فاضلاب اژیه با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی در آینه نزدیک به بهره برداری می رسدمدیرعامل شرکت ادامه خبر

منتشر شده در