دسته بندی:

اپلیکیشن پمپ‌بنزین‌ یاب؛ گامی به‌سوی ارائه خدمات مدرن سوخت‌گیری

پایگاه خبری دنیای اسرار اپلیکیشن پمپ‌بنزین‌ یاب؛ گامی به‌سوی ارائه خدمات مدرن سوخت‌گیری رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: اپلیکیشن پمپ‌بنزین‌یاب شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه خبر

منتشر شده در