حمایت از تولید و اشتغالزایی از اهداف شرکت صدر تامین

حمایت از تولید و اشتغالزایی از اهداف شرکت صدر تامین

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین: کارگروه‌های نوآوری و فناوری در زیر مجموعه شرکت صدر تامین و تشکیل شتاب دهنده شستا نیازهای شرکت‌های زیر مجموعه را به پنج هزار شرکت دانش بنیان در سطح کشور منتقل می‌کند. به گزارش دنیای اسرار: غلامرضا سلیمانی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین گفت: که ۸۰ درصد