درخواست همکاری انجمن قلب اصفهان با انجمن قلب شهر فرایبورگ آلمان از طریق پیوند خواهرخواندگی

درخواست همکاری انجمن قلب اصفهان با انجمن قلب شهر فرایبورگ آلمان از طریق پیوند خواهرخواندگی

شهردار اصفهان گفت: پروژه های عمرانی که هم اکنون در اصفهان در حال احداث است از جمله مترو و حلقه حفاظتی، ارتباط مستقیمی با موضوع محیط زیست شهر دارد و نگاه درست به محیط زیست قطعاً سلامت جامعه را به همراه خواهد داشت.     به گزارش دنیای اسرار: قدرت اله نوروزی در دیدار با رئیس

برگزاری سومین کنفرانس سه جانبه دانشگاه های اصفهان، فرایبورگ و استراسبورگ

برگزاری سومین کنفرانس سه جانبه دانشگاه های اصفهان، فرایبورگ و استراسبورگ

برگزاری سومین کنفرانس سه جانبه دانشگاه های اصفهان، فرایبورگ و استراسبورگ  سومین کنفرانس سه جانبه دانشگاه های اصفهان، فرایبورگ و استراسبورگ از ۲۲ تا ۲۴ مهرماه سال جاری در دانشگاه فرایبورگ آلمان برگزار شد. به گزارش  دنیای اسرار:دکتر سید کمیل طیبی مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه در گفتگو با واحد خبر