دسته بندی:

فعالیت ۳۵ مرکز مشاوره ژنتیک بهزیستی در اصفهان

فرشادی: فعالیت ۳۵ مرکز مشاوره ژنتیک بهزیستی در اصفهان مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه مشاوره ژنتیک طی پنج سال گذشته با رشد و بودجه خوبی مواجه بوده است، ادامه خبر

منتشر شده در