کمبود منابع را با کار بیشتر جبران می کنیم

کمبود منابع را با کار بیشتر جبران می کنیم

یارمحمدیان درگفتگوی اختصاصی بادنیای اسرار: کمبود منابع را با کار بیشتر جبران می کنیم به گزارش دنیای اسرار:در روزهای آغازین سال ۹۸ شاهد بارندگی‌های کم سابقه‌ای طی یک ده اخیر در کشورمان بودیم که تقریبا نیمی از کشور را با مشکلاتی همچون طغیان رودخانه، سیلاب، رانش زمین و… درگیر کرده بود.غرب استان اصفهان نیز از

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان