صهیونیست‌ها به دنبال اختلاف افکنی بین هیأت‌هاهستند

صهیونیست‌ها به دنبال اختلاف افکنی بین هیأت‌هاهستند

صهیونیست‌ها به دنبال اختلاف افکنی بین هیأت‌هاهستند فرماندار خوانسار با بیان این که صهیونیست‌ها به دنبال اختلاف افکنی بین تشیع هستند، گفت: هیأت‌های مذهبی به عنوان خادم امام حسین(ع) هستند و نباید اختلاف بین آن‌ها به دادگستری و شورای تأمین کشیده شود. به گزارش  دنیای اسراربه نقل ازفارس، منصور کمالی ظهر امروز در جلسه هماهنگی