دسته بندی:

مدارا، همدلی و تدبیر، ویژگی شاخص در ناجا / فرماندهان ناجا مشاورانی دلسوز برای مسئولان هستند

استاندار، مدارا کردن با مردم ، تدبیردر انجام ماموریت ، همدلی و هماهنگی با مسئولان را ویژگی های شاخص در نیروی انتظامی برشمرد و آن را نشانه توسعه در این ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

فرمانده انتظامی استان اصفهان: شماره ۱۱۰ پل ارتباطی،عملیاتی و ماموریتی نیروی انتظامی با مردم است

فرمانده انتظامی استان اصفهان:شماره ۱۱۰ پل ارتباطی،عملیاتی و ماموریتی نیروی انتظامی با مردم است به گزارش دنیای اسرار:سردار مهدی معصوم بیگی در مراسم افتتاح تجمیع خطوط ۱۱۰ در اصفهان گفت:تجمیع ادامه خبر

منتشر شده در