اجرای طرح ویژه ارتقای رضایتمندی گردشگران خارجی از ارائه خدمات انتظامی

اجرای طرح ویژه ارتقای رضایتمندی گردشگران خارجی از ارائه خدمات انتظامی

پایگاه خبری دنیای اسرار: اجرای طرح ویژه ارتقای رضایتمندی گردشگران خارجی از ارائه خدمات انتظامی فرمانده انتظامی استان از اجرای طرح ویژه ارتقای رضایتمندی گردشگران خارجی در خصوص ارائه خدمات انتظامی به آنان خبر داد و گفت: این طرح در بلند مدت به افزایش مسافرت گردشگران و رونق صنعت گردشگری کشور کمک شایانی خواهد کرد. سردار