انتظار امام حسین (ع) از ما ظلم ستیزی و دفاع از مظلوم است/جوانان امروز آماده دفاع ازکشورهستند/ نیروی انتظامی خدمتگزار عزاداران اباعبدالله است

انتظار امام حسین (ع) از ما ظلم ستیزی و دفاع از مظلوم است/جوانان امروز آماده دفاع ازکشورهستند/ نیروی انتظامی خدمتگزار عزاداران اباعبدالله است

پایگاه خبری دنیای اسرار انتظار امام حسین (ع) از ما ظلم ستیزی و دفاع از مظلوم است/جوانان امروز آماده دفاع ازکشورهستند/ نیروی انتظامی خدمتگزار عزاداران اباعبدالله است فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه باید هر زمان خود را در دوران آقا اباعبدالله الحسین (ع) احساس کنیم، گفت: انتظار آن حضرت از ما ظلم ستیزی، دفاع