اصفهان در ۶۰ ثانیه

اصفهان در ۶۰ ثانیه

اصفهان در ۶۰ ثانیه مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان: اصفهان در سیاست گذاری دوره جدید به سمت تحقق شهر فرهنگی حرکت کرده است.  دنیای اسرار: ایمان حجتی در نشست سه شنبه ها با رسانه این هفته با موضوع نخستین جشنواره فیلم کوتاه اصفهان در ۶۰ ثانیه گفت: شهر فرهنگی نیازمند ثبت خاطرات

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان