آبیاری فضای سبز شرکت فولادمبارکه با پساب تصفیه شده

آبیاری فضای سبز شرکت فولادمبارکه با پساب تصفیه شده

به گزارش دنیای اسرار:کارخانه های صنعتی در راستای الزامات زیست محیطی موظف اند بر اساس استانداردهای تعریف شده بخشی از عرصۀ خود را به فضای سبز اختصاص دهند، شرکت فولاد مبارکه نیز در راستای تعهد به مسئولیتهای اجتماعی خود و با تأ کید حداکثری مدیریت ارشد شرکت بر ارتقای محیط زیست، بخشی از عرصۀ کلی

۱۵۰ هکتار به عرصه فضای سبز شهر اضافه شد

۱۵۰ هکتار به عرصه فضای سبز شهر اضافه شد

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد: ۱۵۰ هکتار به عرصه فضای سبز شهر اضافه شد مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: ۵۳ هکتار زمین از اراضی منابع طبیعی به شهرداری و سازمان پارک ها واگذار شده و امیدواریم این میزان به فضای سبز اکولوژیک فضای سبز

اجرای پروژه‎های آبی برای افزایش سرزندگی فضای سبز

اجرای پروژه‎های آبی برای افزایش سرزندگی فضای سبز

شاطوری تشریح کرد: اجرای پروژه‎های آبی برای افزایش سرزندگی فضای سبز مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان گفت: چند پروژه مهم آبی از جمله احداث کلکتور و مخازن آب فضای سبز، پروژه خط انتقال پساب و … در این منطقه در حال اجرا است که با تکمیل آنها شاهد تحول در کیفیت، شادابی و سرزندگی هر

صنعت فولاد همزمان با توسعه به فکر مسائل زیست محیطی نیز بوده است/فضای سبز ذوب آهن ۸۴ برابر استانداردهای زیست محیطی است

صنعت فولاد همزمان با توسعه به فکر مسائل زیست محیطی نیز بوده است/فضای سبز ذوب آهن ۸۴ برابر استانداردهای زیست محیطی است

مهندس یزدی زاده در هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست : صنعت فولاد همزمان با توسعه به فکر مسائل زیست محیطی نیز بوده است/فضای سبز ذوب آهن ۸۴ برابر استانداردهای زیست محیطی است به گزارش دنیای اسرار:مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با حضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست که محل