دسته بندی:

تفاهم نامه مشترک سازمان فاوا شهرداری با اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان

به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان با اعلام این خبر گفت: بر اساس هماهنگی انجام شده با اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان؛طی ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

دومین نشست تخصصی آینده پژوهی در حوزه علم و فناوری برگزار می شود

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان: دومین نشستتخصصی آینده پژوهی در حوزه علم و فناوری برگزار می شود تاثیر جاری بودن زاینده رود بر آینده اصفهان در ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

غرفه دانشگاه اصفهان به عنوان غرفه برتر در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

 غرفه دانشگاه اصفهان در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار به عنوان غرفه برتر معرفی شد. به گزارش  دنیای اسرار:   طی نامه مسئولین برگزاری نمایشگاه به دکتر ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

رونمایی از سه سامانه در حوزه دولت الکترونیک در راه وشهرسازی استان اصفهان

رونمایی از سه سامانه در حوزه دولت الکترونیک در راه وشهرسازی استان اصفهان در سومین جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیک از سه سامانه جدید در اداره کل راه وشهرسازی استان ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

مزیت های سازمان فاوا؛ تخصص گرایی، خدمات پایدار، و تسهیل امور سازمان هاست

مدیرعامل سازمان فاوا در نشست مسؤولان فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان های شهرداریاصفهان: مزیتهای سازمان فاوا؛ تخصص گرایی، خدمات پایدار، و تسهیل امور سازمان هاست به گزارش دنیای اسرار:مدیر عامل ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

در ششمین دورۀ جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران صورت گرفت؛ اختصاص جایزۀ مدیریت فناوری و نوآوری ایران به فولاد مبارکه

در ششمین دورۀ جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران صورت گرفت؛ اختصاص جایزۀ مدیریت فناوری و نوآوری ایران به فولاد مبارکه در ششمین دورۀ جایزۀ ملی مدیریت فناوری و ادامه خبر

منتشر شده در