حضور مهارت آموختگان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد چیستا رباتیک صدرا استان اصفهان در مسابقات Robotex ترکیه

حضور مهارت آموختگان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد چیستا رباتیک صدرا استان اصفهان در مسابقات Robotex ترکیه

به گزارش دنیای اسرار، داود جعفری مؤسس و مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد چیستا رباتیک صدرا در تکمیل این خبر افزود: این آموزشگاه عضو شرکت های خلاق، پیشرو در آموزش و تولید محصولات رباتیک دانش آموزش و فعال در برگزاری مسابقات با برند آریاناکاپ و Robotex با بیش از ۷۰ نماینده در ایران

استفاده از تکنولوژی روز، مباحث تجارت الکترونیک واستفاده از ظرفیت فضای مجازی وشبیه سازها راه برون رفت از مشکلات آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد درشرایط کنونی کرونایی است

استفاده از تکنولوژی روز، مباحث تجارت الکترونیک واستفاده از ظرفیت فضای مجازی وشبیه سازها راه برون رفت از مشکلات آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد درشرایط کنونی کرونایی است

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان:استفاده از تکنولوژی روز، مباحث تجارت الکترونیک واستفاده از ظرفیت فضای مجازی وشبیه سازها راه برون رفت از مشکلات آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد درشرایط کنونی کرونایی است به گزارش دنیای اسرار:مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان:استفاده از تکنولوژی روز، مباحث تجارت الکترونیک واستفاده از ظرفیت فضای مجازی