ارائه آموزش کسب و کار اینترنتی به روستاییان

ارائه آموزش کسب و کار اینترنتی به روستاییان

رییس مرکز آموزش فنی وحرفه‌ای شهرستان برخوار خبر داد: ارائه آموزش کسب و کار اینترنتی به روستاییان به گزارش  دنیای اسرار، علیرضا ملک پور در جمع اصحاب رسانه،  با اشاره به برنامه‌ریزی برای گسترش مشاغل خانگی و آموزش کسب و کار در فضای مجازی در این شهرستان، ابراز داشت: با توجه به شیوع همه گیری