مسابقات آزاد مهارت در رشته فناوری آب با  حضور ۱۶ رقابت کننده از ۴ استان در اصفهان برگزار گردید

مسابقات آزاد مهارت در رشته فناوری آب با حضور ۱۶ رقابت کننده از ۴ استان در اصفهان برگزار گردید

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان خبر داد: مسابقات آزاد مهارت در رشته فناوری آب با  حضور ۱۶ رقابت کننده از ۴ استان در اصفهان برگزار گردید به گزارش دنیای اسرار، آرش اخوان طبسی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان به همراه عباس مهدیان معاون آموزش،پژوهش وبرنامه ریزی اداره کل از