برگزاری مسابقات آزاد مهارت کشوری کوتاهی مو با بیش از ۸۰ رقابت کننده

برگزاری مسابقات آزاد مهارت کشوری کوتاهی مو با بیش از ۸۰ رقابت کننده

در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان صورت پذیرفت: برگزاری مسابقات آزاد مهارت کشوری کوتاهی مو با بیش از ۸۰ رقابت کننده به گزارش دنیای اسرار، کوروش زمانی مؤسس و مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد کوروش، عضو انجمن آموزشگاه داران اصفهان و نایب رییس اول اتحادیه آرایشگران آقایان اصفهان در

مسابقات آزاد مهارت در رشته فناوری آب با  حضور ۱۶ رقابت کننده از ۴ استان در اصفهان برگزار گردید

مسابقات آزاد مهارت در رشته فناوری آب با حضور ۱۶ رقابت کننده از ۴ استان در اصفهان برگزار گردید

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان خبر داد: مسابقات آزاد مهارت در رشته فناوری آب با  حضور ۱۶ رقابت کننده از ۴ استان در اصفهان برگزار گردید به گزارش دنیای اسرار، آرش اخوان طبسی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان به همراه عباس مهدیان معاون آموزش،پژوهش وبرنامه ریزی اداره کل از