دسته بندی:

مسابقات آزاد مهارت در رشته فناوری آب با حضور ۱۶ رقابت کننده از ۴ استان در اصفهان برگزار گردید

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان خبر داد: مسابقات آزاد مهارت در رشته فناوری آب با  حضور ۱۶ رقابت کننده از ۴ استان در اصفهان برگزار گردید ادامه خبر

منتشر شده در