مدیران جهادی نیاز مبرم امروز

مدیران جهادی نیاز مبرم امروز

به گزارش دنیای اسرار:حمید رضا فولادگر: موضوع آب و کشاورزی یکی از مسائلی بود که در چند سال گذشته بیشترین وقت نمایندگان استان اصفهان را به خود اختصاص داد.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: تعداد جلساتی که در این خصوص آب برگزار شده به مراتب بیشتر از جلساتی بود که

سایه سنگین اقتصاد بر تولید

سایه سنگین اقتصاد بر تولید

سایه سنگین اقتصاد بر تولید به گزارش دنیای اسرار:رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی: قانون برای حمایت از تولید و تولید کننده وجود دارد و نیازمند اجرا و نظارت بر آن هستیم. حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران به اهمیت ویژه رونق

رویکرد طرح جامع پالایشگاه اصفهان زیست محیطی است

رویکرد طرح جامع پالایشگاه اصفهان زیست محیطی است

فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی رویکرد طرح جامع پالایشگاه اصفهان زیست محیطی است         پایگاه خبری دنیای اسرار: در بازدید دو تن از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی از پالایشگاه اصفهان، حمیدرضا فولادگر گفت: طرح جامع بهبود و بهینه سازی فرایند این شرکت کاملا زیست محیطی است که متاسفانه به