دسته بندی:

فاز توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهرهای فولاد شهر و بویین در سال جاری به بهره برداری می رسد

به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اعلام کرد: هم اکنون احداث و توسعه هفت باب تصفیه خانه فاضلاب  در استان اصفهان با پیش بینی اعتباری بالغ ادامه خبر

منتشر شده در