دسته بندی:

تحریم صنعت فولاد نشان می دهد که این بخش خوب عمل کرده است

دکترغریب پور، رئیس هیات عامل ایمیدرو در جشنواره ملی فولاد : تحریم صنعت فولاد نشان می دهد که این بخش خوب عمل کرده است دکترغریب پور، رئیس هیات عامل ایمیدرو ادامه خبر

منتشر شده در