دسته بندی:

حمایت دولت در جهت تسهیل صادرات می تواند گره گشای تحریم ها باشد

پایگاه خبری دنیای اسرار: محمود اکبری، معاون فروش و بازاریابی شرکت فولادمبارکه اصفهان: حمایت دولت در جهت تسهیل صادرات می تواند گره گشای تحریم ها باشد امروزه در دنیا از ادامه خبر

منتشر شده در