تعویض آرمیچر ۶۲ تنی موتور رافینگ نورد گرم فولاد مبارکه

تعویض آرمیچر ۶۲ تنی موتور رافینگ نورد گرم فولاد مبارکه

برای نخستین بار انجام شد؛ تعویض آرمیچر ۶۲ تنی موتور رافینگ نورد گرم فولاد مبارکه به گزارش دنیای اسرار:آرمیچر ۶۲ تنی موتور رافینگ نورد گرم فولاد مبارکه برای نخستین بار با استفاده از ظرفیت‌های داخلی تعویض و آرمیچر معیوب برای انجام تعمیرات اساسی در داخل شرکت به کارگاه برق انتقال یافت. مجتبی رمضانی فورمن تعمیرات