نخستین جشنواره آشپزی با قارچ به میزبانی اصفهان برگزار شد

نخستین جشنواره آشپزی با قارچ به میزبانی اصفهان برگزار شد

با حضور ۴۵۰ شرکت کننده؛ نخستین جشنواره آشپزی با قارچ به میزبانی اصفهان برگزار شد با حضور ۴۵۰ شرکت کننده نخستین جشنواره آشپزی با قارچ به میزبانی اصفهان در اصفهان برگزار شد به گزارش دنیای اسرار: در راستای حمایت از رونق  تولیدات داخلی، ترویج غذای سالم  و افزایش تولید کنندگان صنعت قارچ نخستین جشنواره آشپزی