دسته بندی:

قاچاق سوخت صدرنشین پرونده‌های تعزیراتی خراسان‌جنوبی

پایگاه خبری دنیای اسرار: در ۷ ماهه امسال محقق شد: قاچاق سوخت صدرنشین پرونده‌های تعزیراتی خراسان‌جنوبی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌جنوبی گفت: در حوزه قاچاق کالا و ارز بیشترین فراوانی کالاهای ادامه خبر

منتشر شده در