دسته بندی:

اسناد قبور پیش خرید شده در باغ رضوان در صورت عدم تکمیل اطلاعات باطل می شود

اسنادقبور پیش خرید شده در باغ رضوان در صورت عدم تکمیل اطلاعات باطل می شود سرمایه گذاری برای تکمیل مجموعه خدماتی و پذیرایی آرامستان اصفهان مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

راه‌اندازی سامانه دریافت کمک‌های مردمی و خیرات در آرامستان باغ رضوان

راه‌اندازی سامانه دریافت کمک‌های مردمی و خیرات در آرامستان باغ رضوان مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان: در آینده نزدیک غسالخانه غرب اصفهان راه اندازی خواهد شد.به گزارش دنیای ادامه خبر

منتشر شده در