طراحی پروژه های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

طراحی پروژه های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

دوره آموزشی مدیریت رخداد شهری در حوادث بشرساز با حضور مدیران شهرداری برگزار شد. به گزارش  دنیای اسرار به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، به مناسبت ٣١ اکتبر روز جهانی شهرها، شعار شهرهای تاب آور و پایدار از سوی مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شده است. در این راستا دوره آموزشی مدیریت