دسته بندی:

نشست شورای مرکزی کانون خدمت رضوی شهرستان خمینی شهر چهارشنبه هجدهم فروردین ماه در سالن امام حسین(ع) موسسه دارالقرآن اهل بیت(ع) برگزار شد.

به گزارش دنیای اسرار:محمدی مسول کانون خدمت رضوی شهرستان خمینی شهر با تبریک اعیاد ماه شعبان المعظم و سال جدید گفت: در حال حاضر شهرستان خمینی شهر بیش از ۳۰۰ ادامه خبر

منتشر شده در