نشست شورای مرکزی کانون خدمت رضوی شهرستان خمینی شهر چهارشنبه هجدهم فروردین ماه در سالن امام حسین(ع) موسسه دارالقرآن اهل بیت(ع) برگزار شد.

نشست شورای مرکزی کانون خدمت رضوی شهرستان خمینی شهر چهارشنبه هجدهم فروردین ماه در سالن امام حسین(ع) موسسه دارالقرآن اهل بیت(ع) برگزار شد.

به گزارش دنیای اسرار:محمدی مسول کانون خدمت رضوی شهرستان خمینی شهر با تبریک اعیاد ماه شعبان المعظم و سال جدید گفت: در حال حاضر شهرستان خمینی شهر بیش از ۳۰۰ خادمیار و بیش از ۱۵۰ یاور رضوی فعال دارد. ایشان با اشاره به اهمیت هماهنگی ها کانونها افزود: جهت برگزاری برنامه های کانون های محلات