دسته بندی:

آبفا استان اصفهان به مسئولیت اجتماعی خود در ایام کرونا عمل کرد

به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان عنوان کرد: مجموعه ی شرکت در ایام قرنطینه، ایثارگرانه و به طور شبانه روزی در حال خدمت رسانی به مردم بود، به ادامه خبر

منتشر شده در