دسته بندی:

ممنوعیت فروش گوشت چرخ‌کرده آماده در قصابی‌ها/ واحدهای متخلف پلمب می‌شوند

فرماندار قرچک از ممنوعیت فروش گوشت چرخ‌کرده آماده در قصابی‌ها خبر داد و گفت: در صورت مشاهده در قصابی ها واحد آنها پلمب می‌شود. به گزارش  دنیای اسراربه نقل ازفارس-قرچک ادامه خبر

منتشر شده در