فعالیت شبانه‌روزی در حفاری تونل خط دوم/ طول حفاری تونل به ۵۰ متر رسید

فعالیت شبانه‌روزی در حفاری تونل خط دوم/ طول حفاری تونل به ۵۰ متر رسید

مدیر اجرایی خط دوم قطارشهری اصفهان مطرح کرد؛ فعالیت شبانه‌روزی در حفاری تونل خط دوم/ طول حفاری تونل به ۵۰ متر رسید به گزارش دنیای اسرار:مدیر اجرایی خط دوم قطارشهری اصفهان گفت: با فعالیت شبانه‌روزی در حفاری تونل خط دوم قطارشهری اصفهان، طول حفاری تونل به ۵۰ متر رسید.به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل