بانوی تبریزی رکورد قوی ترین زن جهان را شکست

بانوی تبریزی رکورد قوی ترین زن جهان را شکست

بانوی تبریزی رکورد قوی ترین زن جهان را شکست به گزارش دنیای اسراربه نقل ازارک خبر:گیتی موسوی، بانوی تبریزی، موفق شد با کشیدن یک تریلی به وزن ۱۲ هزار و ۲۷۰کیلوگرم به مسافت ۳۰ متر با طناب، رکورد قوی ترین زن جهان را بشکند.بانوی تبریزی رکورد قوی ترین زن جهان را شکستبه گزارش ایرنا، موسوی