لوبیا سبز غنی از آهن و فولات

لوبیا سبز غنی از آهن و فولات

لوبیا سبز غنی از آهن و فولات لوبیا سبز دو برابر بیشتر از اسفناج دارای آهن است، آهن جزئی از گلبول‌های قرمز خون است که برای انتقال اکسیژن از ریه‌ها به سلول‌های بدن ضروری است و برای افرادی که در حال مبارزه با کم خونی، کمبود انرژی و یا دچار سوخت و ساز کم هستند،