دسته بندی:

لباس عاشورایی با هویت دینی وفرهنگی

به گزارش دنیای اسرار:دکتر بهزاد رضایی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان که به علت جلسه ای خارج از اصفهان حضور داشتنددر آیین اختتامیه  نخستین رویداد لباس عاشورایی ،با ارسال ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

اصفهان در برگزاری رویدادلباس عاشورایی ،پیشتاز است

به گزارش دنیای اسرار:عباس تاتایی رئیس مرکز علمی کاربردی جامعه  اسلامی کارگران اصفهان درآیین اختتامیه نخستین رویداد لباس عاشورایی درگفتگو با خبرنگار دنیای اسرار  گفت:برگزاری رویداد مد لباس عاشورایی در ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

هویت و ارزش بخشیدن به قداست عاشورا

به گزارش دنیای اسرار:قاسمی معاون فرهنگی و هنری دانشگاه علمی کاربردی اصفهان در آیین اختتامیه نخستین رویداد لباس عاشورایی با تشکر از عوامل اجرایی این برنامه و همچنین دانشجویان و ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

فعالیت زنان توانمند جامعه ایران بامحوریت برنامه های ارزشی ودینی

به گزارش دنیای اسرار:حجت الاسلام والمسلمین معتمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی استان اصفهان در آیین اختتامیه نخستین رویداد  لباس عاشورایی  گفت: در جامعه ایران اسلامی زنان توانمند ، خلاق و ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

گزارش تصویری آیین اختتامیه رویدادومسابقه لباس عاشورایی استان اصفهان

به گزارش دنیای اسرار:صبح امروز۱۹بهمن ماه آیین اختتامیه رویداد ومسابقه لباس عاشورایی با حضور حجت الاسلام رمضانعلی معتمدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ،مدیران وطراحان لباس عاشورایی دانشگاه جامع ادامه خبر

منتشر شده در

گزارش تصویری افتتاح نخستین رویداد لباس عاشورایی در اصفهان

به گزارش دنیای اسرار:صبح امروز نخستین نمایشگاه لباس عاشورایی در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان باحضور معاون سیاسی امنیتی استانداری ،سردار شیروانیان ،معاون علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان ،معاون هنری ادامه خبر

منتشر شده در