لوح زرین مدیر شایسته در نخستین همایش توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت به مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان

لوح زرین مدیر شایسته در نخستین همایش توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت به مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان

لوح زرین مدیر شایسته در نخستین همایش توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت به مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به گزارش دنیای اسرار:در نخستین همایش توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت و دومین همایش دوچرخه‌سواری مدیران ارشد استان اصفهان که با حضور استاندار اصفهان و جمعی از مدیران استانی برگزار شد،لوح زرین مدیر

مدال زرین روابط عمومی سال ۹۸ به ذوب آهن اصفهان اهدا شد

مدال زرین روابط عمومی سال ۹۸ به ذوب آهن اصفهان اهدا شد

درهشتمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت مدال زرین روابط عمومی سال ۹۸ به ذوب آهن اصفهان اهدا شد به گزارش دنیای اسرار:مدال زرین روابط عمومی سال ۱۳۹۸ ، تندیس و لوح ویژه در هشتمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت ، شنبه ۷ اردیبهشت ماه طی آیین ویژه ای با حضور اساتید ارتباطات و چهره های