دسته بندی:

اعطای لوح زرین اخلاق ورزشی پلیس اصفهان به هواداران اخلاق محور بازی سپاهان – پرسپولیس

اعطای لوح زرین اخلاق ورزشی پلیس اصفهان به هواداران اخلاق محور بازی سپاهان – پرسپولیس  جانشین فرماندهی انتظامی استان از اعطای لوح زرین اخلاق ورزشی این فرماندهی به هواداران اخلاق ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

ذوب آهن اصفهان تندیس صرفه جویی در مصرف انرژی را کسب نمود

ذوب آهن اصفهان  تندیس صرفه جویی در مصرف انرژی را کسب نمود ذوب آهن اصفهان موفق بهکسب  تندیس و لوح تقدیر صرفه جویی در مصرف انرژی از طرف سازمان یونیدو ادامه خبر

منتشر شده در