دنیای زیبا اما ناشناخته مارمولک‌ها

دنیای زیبا اما ناشناخته مارمولک‌ها

به مناسبت روز جهانی مارمولک؛ دنیای زیبا اما ناشناخته مارمولک‌ها به گزارش دنیای اسراربه نقل ازایرنا-تهران-:مارمولک‌ها از لحاظ اکولوژیک یکی از گونه‌های بسیار ارزشمند برای محیط زیست و طبیعت هستند و نقش مهمی در کنترل عنکبوتیان، حشرات و بندپایان دارند اما به نظر می‌رسد هنوز بخش زیادی از دنیای وسیع آنها کشف نشده و این نگرانی وجود