دسته بندی:

آغاز عملیات ساخت بزرگترین مجتمع فرهنگی ، ورزشی و رفاهی نیروی انتظامی در اصفهان

آغاز عملیات ساخت بزرگترین مجتمعفرهنگی ، ورزشی و رفاهی نیروی انتظامی در اصفهان  فرمانده انتظامی استان از آغاز عملیات اجرایی ساخت بزرگترین مجتمع فرهنگی ، ورزشی و رفاهی نیروی انتظامی ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

آغاز عملیات اجرایی مجتمع رفاهی فرماندهی انتظامی استان/ ۱۲ هزار مترمربع فضای تفریحی به فضاهای فرهنگی اصفهان افزوده می شود

آغاز عملیات اجرایی مجتمع رفاهی فرماندهی انتظامی استان/۱۲ هزار مترمربع فضای تفریحی به فضاهای فرهنگی اصفهان افزوده می شود با حضورشهردار اصفهان، رییس شورای شهر، فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان ادامه خبر

منتشر شده در