طرح های توسعه فولادسازی و نورد پیوسته سبای مجموعه فولاد مبارکه اصفهان با حضور معاون اول رئیس جمهور به بهربرداری رسید

طرح های توسعه فولادسازی و نورد پیوسته سبای مجموعه فولاد مبارکه اصفهان با حضور معاون اول رئیس جمهور به بهربرداری رسید

پایگاه خبری دنیای اسرار طرح های توسعه فولادسازی و نورد پیوسته سبای مجموعه فولاد مبارکه اصفهان با حضور معاون اول رئیس جمهور به بهربرداری رسید   طرح های توسعه فولاد سازی و نورد پیوسته سبای مجموعه فولاد مبارکه اصفهان با حضور معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری رسید. به گزارش دنیای اسرار: مدیر اجرایی