مجوز افزایش سرمایه ۱۵۷ درصدی “شپنا” صادر شد

مجوز افزایش سرمایه ۱۵۷ درصدی “شپنا” صادر شد

مجوز افزایش سرمایه ۱۵۷ درصدی “شپنا” صادر شد   به گزارش دنیای اسرار:  در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت پالایش نفت اصفهان  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با