دسته بندی:

شبکه مخابراتی در اصفهان بعد از انقلاب توسعه یافت

شبکه مخابراتی در اصفهان بعد از انقلاب توسعه یافت   مدیرعامل شرکت مخابرات اصفهان گفت: شبکه مخابراتی و ارتباطی در ۴۰ سال گذشته در این استان توسعه یافته است. دنیای ادامه خبر

منتشر شده در