دسته بندی:

قیمت بازارهای روز کوثر توسط ناظران مستقر کنترل و نظارت می شود

مدیرعامل سازمان میادین شهرداری اصفهان: قیمت بازارهای روز کوثر توسط ناظران مستقر کنترل و نظارت می شود به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل ادامه خبر

منتشر شده در