قیمت بازارهای روز کوثر توسط ناظران مستقر کنترل و نظارت می شود

قیمت بازارهای روز کوثر توسط ناظران مستقر کنترل و نظارت می شود

مدیرعامل سازمان میادین شهرداری اصفهان: قیمت بازارهای روز کوثر توسط ناظران مستقر کنترل و نظارت می شود به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: بازارهای روز کوثر زیر نظر شهرداری همواره سعی بر عرضه کالاهای با کیفیت و مناسب کرده و روزانه قیمت گذاری کالاها