اجرای محدودیت ترافیکی در اصفهان و خمینی شهر

اجرای محدودیت ترافیکی در اصفهان و خمینی شهر

اجرای محدودیت ترافیکی در اصفهانو خمینی شهر رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان از اجرای محدودیت های ترافیکی به دلیل تردد خودروی حامل قطعات دستگاه های حفاری مترو در برخی از مناطق شهر اصفهان و شهرستان خمینی شهر خبر داد. به گزارش دنیای اسرار: ،سرهنگ “محمدرضا محمدی” با اعلام این خبر گفت: براساس هماهنگی های

محدودیت ترافیکی باند شمالی زیرگذر میدان عاشق اصفهانی از اول آذر ماه

محدودیت ترافیکی باند شمالی زیرگذر میدان عاشق اصفهانی از اول آذر ماه

محدودیت ترافیکی باند شمالی زیرگذر میدان عاشق اصفهانی از اول آذر ماه پایگاه خبری دنیای اسرار:مجری خط دوم قطارشهری اصفهان گفت: از ابتدای آذر امسال و به دلیل عملیات عمرانی ایستگاه عاشق اصفهانی ازخط دوم قطار شهری اصفهان، محدودیت ترافیکی باند شمالی زیرگذر میدان عاشق اصفهانی اعمالمی‌شود. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان،