دسته بندی:

اجرای محدودیت ترافیکی در اصفهان و خمینی شهر

اجرای محدودیت ترافیکی در اصفهانو خمینی شهر رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان از اجرای محدودیت های ترافیکی به دلیل تردد خودروی حامل قطعات دستگاه های حفاری مترو در برخی ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

محدودیت ترافیکی باند شمالی زیرگذر میدان عاشق اصفهانی از اول آذر ماه

محدودیت ترافیکی باند شمالی زیرگذر میدان عاشق اصفهانی از اول آذر ماه پایگاه خبری دنیای اسرار:مجری خط دوم قطارشهری اصفهان گفت: از ابتدای آذر امسال و به دلیل عملیات عمرانی ادامه خبر

منتشر شده در