زدودن غبار محرومیت از منطقه۱۴ شهرداری اصفهان

زدودن غبار محرومیت از منطقه۱۴ شهرداری اصفهان

زدودن غبار محرومیت از منطقه۱۴ شهرداری اصفهان مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان: اولویت کاری ما حذف کلمه محرومیت و محروم بودن از این منطقه بود. به گزارش دنیای اسرار:علی شمسی مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه این منطقه در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته تاکید کرد: اولویت کاری ما حذف