دسته بندی:

با حضور دکتر مهرعلیزاده: عملیات اجرایی اورژانس طریق الرضا خور و بیابانک آغاز شد

پایگاه خبری دنیای اسرار با حضور دکتر مهرعلیزاده: عملیات اجرایی اورژانس طریق الرضا خور و بیابانک آغاز شد عملیات اجرایی اورژانس جاده ای ۱۱۵ ‘ طریق الرضا ‘ خور و ادامه خبر

منتشر شده در