فرونشست زمین در خیابان شمس آبادی درپی ترکیدن لوله/ رانندگان از مسیرهای باغ گلدسته و پاسداران استفاده کنند

فرونشست زمین در خیابان شمس آبادی درپی ترکیدن لوله/ رانندگان از مسیرهای باغ گلدسته و پاسداران استفاده کنند

فرونشست زمیندر خیابان شمس آبادی درپی ترکیدن لوله/ رانندگان از مسیرهای باغ گلدسته و پاسداراناستفاده کنند مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به فرونشست زمین در خیابان شمس آبادی درپی ترکیدن لوله آب گفت: بعد از وقوع حادثه نیروهای آتش نشانی و خدمات شهری در محل حضور یافتند و نسبت

آماده باش بیش از ۷۰ اکیپ رفع آب گرفتگی در مناطق مختلف اصفهان/ تمام مسیرهای ترافیکی شهر باز است

آماده باش بیش از ۷۰ اکیپ رفع آب گرفتگی در مناطق مختلف اصفهان/ تمام مسیرهای ترافیکی شهر باز است

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد: آماده باش بیشاز ۷۰ اکیپ رفع آب گرفتگی در مناطق مختلف اصفهان/ تمام مسیرهای ترافیکی شهر بازاست رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: امروز از زمان شروع بارندگی ها در هریک از ۱۵ منطقه شهرداری اصفهان بین ۵ تا ۷ اکیپ ۴ تا ۵ نفره برای

هشدار آتش نشانی در خصوص فروش تجهیزات بی کیفیت بخاری در کارگاه های اطراف اصفهان

هشدار آتش نشانی در خصوص فروش تجهیزات بی کیفیت بخاری در کارگاه های اطراف اصفهان

کاسبی با جان مردم/ سازمان صنعت و معدن، ورود کند هشدار آتشنشانی در خصوص فروش تجهیزات بی کیفیت بخاری در کارگاه های اطراف اصفهان مدیرعامل سازمانآتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: از همشهریان تقاضا می کنیم در زمان خریدبخاری و تجهیزات آن، به کیفیت محصولات دقت کرده و در صورت نیاز به اطمینانمحصولات،